Chăm sóc nội thất

Vệ sinh nội thất Interior Cleaner

Interior Cleaner là dung dịch để làm sạch toàn bộ nội thất xe : da, nỉ, nhựa... An toàn tuyệt đối cho bề mặt và tiêu chuẩn khí thở của người sử dụng.

Dung tích: 5 Lít, 25 Lít
Dưỡng nhựa Cockpit Protector

Cockpit Protector là sản phẩm làm sạch, làm mới và bảo vệ các chi tiết nhựa bên trong xe.

Dung tích: 5 Lít
Dưỡng da Leather Protector

Leather Protector là sản phẩm làm sạch, làm mới và dưỡng da.

Dung tích: 5 Lít